Jason/鄭宇笙

Jason/鄭宇笙 專長 幼兒/成人游泳課程教學 體重管理處方規劃 肌肉量增加處方規劃 功能性訓練及規劃 證照 […]

Jun/徐永濬

Jun/徐永濬 專長 ViPR訓練/縣吊訓練 體適能訓練 體態雕塑訓練 健康減脂訓練 IN-TRINITY訓練 […]

Charles/徐昌宏

Charles/徐昌宏 專長 重量訓練規劃 靜態姿勢評估 增肌減脂 線條調塑 運動按摩及筋膜放鬆 證照 體適能 […]

Shawn/盧正熙

Shawn/盧正熙 專長 TRX懸吊訓練 肌力與體適能訓練 運動處方規劃及營養管理 減重與體態雕塑規劃 運動按 […]

Mike/呂昇儒

Mike/呂昇儒 專長 重量訓練規劃 增肌減脂 線條雕塑 證照 體適能健身C級指導員證 TRX-STC  Le […]

Mark/吳俊賢

Mark/吳俊賢 專長 體重管理 線條雕塑 增肌減脂 重量訓練 證照 體適能健身C級指導員證

Nic/田季全

Nic/田季全 專長 重量訓練專業指導 快速減脂塑身 增肌 塑身線條雕塑 健美運動規劃 循環訓練規劃 證照 體 […]